Dave Scott’s World of Wonder: the California Tower

In this edition of Dave Scott’s World of Wonder Scott explores Balboa Park’s famous California Tower.

Categories: Dave’s World Of Wonder